holiday

Regulamin ´2012r.

Regulamin pobytu w ośrodku wczasowym "Gryfia" w Jarosławcu

 • Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub e-mailem.
 • Wpłaty zadatku należy dokonać do 7 dni od momentu rezerwacji lub w terminie uzgodnionym na numer konta (podane w kontaktach).
 • Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt na konto ośrodka w określonym terminie.
 • Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 • Jednocześnie wpłata zadatku równa się z akceptacją warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji. W razie rezygnacji, zadatek jest BEZZWROTNY.
 • Każda osoba po przyjeździe na miejsce zobowiązana jest dokonać formalności meldunkowych oraz zapłaty opłaty miejscowej ustalonej przez Urząd Gminy w Postominie. W przypadku kontroli przez UG Postomino za brak meldunku i uiszczenia opłaty meldunkowej odpowiedzialność ponosi wczasowicz. Przy załatwieniu formalności niezbędne są dowód osobisty lub legitymacja szkolna.
 • W przypadku nie zwrócenie wypożyczonego sprzętu wypożyczalnia dochodzić będzie swoich praw na drodze prawnej.
 • Klucze do pokoju wczasowicz otrzymuje w dniu przyjazdu od godziny 16:00.
 • Wczasowicz zdaje klucze od pokoju w dniu odjazdu do godziny 11:00.
 • Zwierzęta są nie dozwolone.
 • Zabrania się wynoszenia z pokoi na zewnątrz ośrodka (koce ,leżaki).
 • Zabrania się używania w pokojach dodatkowych urządzeń elektrycznych nie będących na jego wyposażeniu.
 • W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia ośrodka, wczasowicz zobowiązany jest do jego naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.
 • Sprzęt p. Poż znajdujący się na terenie ośrodka służy wyłącznie do celów gaśniczych. W razie zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować cały ośrodek oraz powiadomić straż pożarną.
 • Wyjazdy bądź wjazdy w porze nocnej należy zgłaszać w recepcji.
 • Ośrodek "Gryfia" nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kradzież przedmiotów będących własnością wczasowiczów. W przypadku kradzieży należy natychmiast zawiadomić kierownika ośrodka i Komisariat Policji w Jarosławcu.
 • Wszelkie usterki w pokojach należy zgłaszać w recepcji.
 • Osoby odwiedzające wczasowiczów, a nie zameldowane w OW GRYFIA zobowiązane są do opuszczenia ośrodka do godziny 22:00, w przeciwnym wypadku należy zgłosić się do recepcji.
 • Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00-07:00.
 • Wczasowicze zobowiązani są do utrzymania czystości w pokojach oraz na terenie ośrodka.
 • Po zakończeniu pobytu należy pokój zgłosić w recepcji do odbioru.
 • W przypadku opóźnienia przyjazdu względnie wcześniejszego wyjazdu oraz rezygnacji w trakcie turnusu -Ośrodek nie zwraca za utracone świadczenia.
 • Każdy wczasowicz winien zapoznać się z niniejszym regulaminem i jest bezwzględnie zobowiązany do jego przestrzegania.

Życzymy dużo słońca i udanego pobytu!!!

Główna Oferta Cennik Galeria Regulamin Kontakt

O.W. "Gryfia", ul. Wczasowa 2/8, 76-107 Jarosławiec, woj. zachodniopomorskie | e-mail: tina-gryfia@wp.pl, tel. 663 884 389